REGLER PÅ EXZENTRIQ

  • Der må ikke medbringes egen mad og drikke
  • Computere, lånte licenser og udstyr skal behandles ordenligt
  • Der må ikke tilkobles USB-enheder uden tilladelse fra medarbejder
  • Tyveri politianmeldes
  • Ophold på Exzentriq er som udgangspunkt kun for spillende gæster
  • Rygning forgår udendørs
  • Snusposer hører ikke til på gulv eller bord – tag med hjem eller smid ud

På Exzentriq er der nultolerance overfor:

  • Alkohol og euroforiserende stoffer
  • Generende adfærd og vulgært sprogbrug

Overholdes disse regler ikke, kan det medføre permanent udlukkelse

Exzentriq united

Godsbanen 8
9000 Aalborg

Tlf: +45 28 89 79 95
Mail: booking@exzentriq.dk

CVR: 39788365